I just came to say hello... (and other stuff :D), part II

So, hello again! Hope you're all swimming somewhere in the sea and in the meanwhile siping ice coffee in deep shadows. Honestly, I don't know for you guys, but I can't take it anymore. I feel like a caveman (cavegirl actually :D) beeing stuck in the house all day long. It's been 4 days that I haven't got out of the house before dark and I've had enough! No summer is going to ruin my vacation! :) In few days I'll pack my bags again. The destination is the sea again and Bosnia (and there's cold at night :D). But before I go, I owe you the second part of manicures and polishes that I wore for the past month. Last time I presented you 4 nail polishes: Flormar Supershine 007, Rimmel 620 How do you lilac it?, Gabrini Neon N07 and Maybelline Colorama 96 Party blue. It's time for the next 4!

Još jednom vas pozdravljam! Nadam se da svi plivate negdje na moru, a u međuvremenu pijuckate ledenu kavu u dubokoj hladovini. Iskreno, ne znam za vas, ali ja više ne mogu. Osjećam se kao špiljski čovjek (zapravo špiljska cura :D) ovako zatvorena u kuću cijeli dan. Prošla su 4 dana otkako nisam izašla iz kuće prije mraka i dosta mi je! Neće meni jedno ljeto pokvariti godišnji odmor! :) Za par dana ponovno pakujem kofer. Odredište je opet more i Bosna (a tamo je noću hladno, ksssssss :D). Ali, prije nego odem, dugujem vam drugi dio manikura i lakića koje sam nosila proteklih mjesec dana. Posljednji put sam vam pokazala 4 lakića za nokte: Flormar Supershine 007, Rimmel 620 How do you lilac it?, Gabrini Neon N02 i Maybelline Colorama 96 Party blue. Vrijeme je za sljedeća 4!Essence TE Roller Girl 04 Miami heat is a beautiful orange shade. At the beginning of July I began to panic that I don't have the proper shimmerless orange nail polish (yeah, right!). This Essence TE came as ordered: for small price I got a beautiful shade just as I wanted. The finish of this nail polish isn't exactly creme, it's more jelly like but it applies perfectly (maybe the first coat won't cooperate, but the second one does miracles). The brush is a bit better than regular Essence Colour&Go brush: it's wide and flat, but thiner. Here are 2 coats with TC.

Essence TE Roller Girl 04 Miami heat je predivna narančasta nijansa. Na početku lipnja sam počela paničariti da nemam odgovarajući narančasti lakić bez shimmera (da, baš!). Ova Essence TE je došla kao naručena: za malo novca sam dobila predivnu nijansu, baš onakvu kakvu sam htjela. Finish ovog lakića nije baš kremasti, više je jelly, ali se nanosi savšeno (možda prvi sloj neće surađivati, ali drugi čini čuda). Četkica je nešto bolja od redovite Essence Colour&Go četkice: široka je i plosnata, ali tanja. Ovdje su 2 sloja s TC-om.


Smart Girls Get More 56 in the bottle totally looks like fuchsia. Ofcourse, I expected beautiful dark pink, but this on the picture isn't really dark pink and the color is pretty real. It's not that I don't like this color... This one's awesome too. It's something between red and dark pink but more red than pink, a lot more. It's classic creme finish. There shouldn't be any problems with application and there weren't. But, the SGGM brush is regulary really small. My nails weren't that long back then, but I have this big nail surface and I had to dip the brush twice into the polish bottle to paint one nail and when it came to thumb, even 3 times. I went crazy! :) That is why I needed 3 coats. The shade is well pigmented, but my nails are airstrips! :) And the good thing is that all these 3 coats dried really fast. 

Smart Girls Get More 56 u bočici totalno izgleda kao fuksija. Naravno, očekivala sam predivnu tamnu pink nijansu, no ovo na slici i nije baš tamno pink, a boja na slici je prilično realna. Nije da mi se ne sviđa ova boja... I ova je predivna. To je nešto između crvene i tamno pink, ali više crveno nego pink, puno više. Klasičnog je kremstog finisha. Ne bi trebalo biti problema u nanošenju i nije bilo. Ali, četkica SGGM je i inače stvarno mala. Moji nokti tada nisu bili tako dugi, ali ja imam veliku površinu nokta i morala sam umakati četkicu dvaput u bočicu da bih nalakirala jedan nokat, a ako je u pitanju bio palac, čak 3 puta. Poludjela sam! :) Zato sam trebala 3 sloja. Nijansa je dobro pigmentirana, ali moji su nokti avionske piste! :) Dobra je stvar što se sva ta 3 sloja stvarno brzo posušila!


Deborah Shine Tech 100% Mat 10 is one of the most beautiful nail polishes I have in my stash and definitely a nail polish I lately got the most compliments for. I told you last time that I hadn't a thing for blue polishes... After this one I'm defintely crazy about blue ones! The finish is totally matte and the polish itself has a lot of silver particles. Matte in combination with silver particles seems pretty interesitng. The brush is great, classic and it makes the application very simple. You wouldn't belive but this in the picture is just one coat without TC. Ofcourse, there's a BC underneath.

Deborah Shine Tech 100% Mat 10 je jedan od najljepših lakića u mojoj zalihi i definitivno lakić za koji sam u posljednje vrijeme dobila najviše komplimenata. Rekla sam vam posljednji put da mi plavci nisu bili nešto omiljeni... Nakon ovoga sam definitivno luda za njima! Finish je totalno mat, a lakić ima mnogo srebrnih čestica. Mat u kombinaciji sa srebrnim česticama izgleda prilično zanimljivo. Četkica je izvrsna, klasična i čini nanošenje vrlo jednostavnim. Ne biste vjerovali, ali ovdje na slici je samo jedan sloj bez TC-a. Naravno, ispod je BC.


Manhattan Quick dry 81C is the last one on my list to show you and the worse one. The shade is absolutely gorgeous. It seems minty, but on the nails it looks also a bit neon. The brush is awesome: long, wide and flat, and the texture also rocks. What went wrong I still don't know. This nail polish has all the dispositions to be the easiest in the world to deal with, but it just doesn't work. First coat was a disaster, but I was only at the beginning. The second one covered the nail copletely because this polish is also very well pigmented, but everything was unevern and messy. I waited till it dried completely and applied another coat to make everything smooth and even. I was so wrong, nothing happend. My nail surface stayed the same. A coat of TC fixed things a bit, but a perfectionist like me wasn't satisfied. Looking closer I still saw things I didn't like so I decided to break my policy of no nail art or any kind of manicures except one colored ones during summer and I added some glitter. Then I was calm, but not because I was completely happy with the result. I just detracted attention from messy parts. I wouldn't recommend this polish to anyone. Well maybe to someone with steel nervs but with some serious warning. :) Glitter polishes are Essence 01 Bella and Flormar 393.

Manhattan Quick dry 81C je posljednji na listi za pokazati vam i najgori. Nijansa je absolutno predivna. Djeluje mint, ali na noktima izgleda i pomalo neonski. Četkica je izvrsna: dugačka, široka i plosnata, a i tekstura je isto super. Što je pošlo po zlu, i dalje ne znam. Ovaj lakić ima sve dispozicje da bude najjednostavniji na svijetu za rad, ali jednostavno ne funkcionira. Prvi sloj je bio katastrofa, ali tek sam bila na početku. Drugi sloj je prekrio cijeli nokat jer je ovaj lakić i vrlo pigmentiran, ali sve je bilo nejednako i neuredno. Čekala sam dok se sve nije potpuno osušilo i nanjela još jedan sloj da bih sve ujednačila i učinila glatkim. Bila sam totalno u krivu, ništa se nije dogodilo. Moja je površina nokta ostala ista. Sloj TC-a je malo popravio stvari, ali perfekcionistica kao ja nije bila zadovoljna. Kada sam pogledala izbliza, vidjela sam stvari koje mi se nisu sviđale i odlučila sam prekršiti svoju politiku da ljeti nema nail arta ili bilo kakvih manikura koje nisu jednobojne i nanjela glitter. Onda sam bila mirna, ali ne zato što sam bila potpuno sretna rezultatom. Samo sam odvukla pažnju s neurednih dijelova. Ovaj lakić ne bih nikome preporučila. Dobro, možda nekome sa čeličnim živcima, ali s ozbiljnim upozorenjem. :) Gliteri su Essence 01 Bella i Flormar 393.


Does anyone have this Manhattan Quick dry 81C? I would really like to know is it just me! :) 

Ima li tko od vas taj Manhattan Quick dry 81C? Stvarno bih voljela znati je li samo u meni problem! :)

Hope you liked it! :* till next time!

Nadam se da vam se svidjelo! :* do sljedeći put!2 comments:

  1. Opet sve divno :) Hjooj, i nek se ponavljam, al baš obožavam tvoje nokte ;)

    ReplyDelete
  2. amazing nails

    http://gya-make-up.blogspot.ro

    ReplyDelete

Thank you for commenting! I appreciate it :)
If you would like we can follow each other - just leave me link and notice that you are following me and I will come to follow you too!