Tuesday, April 1, 2014

China Glaze - Strawberry fields

My favorite pink is contained in little bottle of polish. China Glaze Strawberry fields is beautiful medium shade pink with a warm tone. What really makes this shade so special to me is bunch of gold and strawberry colored shimmer. It is very visible since the base color is not completely opaque, so by layering this polish it becomes more and more interesting. My suggestion is, don't layer it over some opaque shade, it will loose some of it's charm.

Moja najdraža verzija roze boje nalazi se u maloj bočici laka. China Glaze Strawberry fields je krasna nijansa tople roze boje srednjeg tona. Ono što ovaj lak čini meni posebnim je hrpa shimmera zlatne i boje jagoda. Taj shimmer je vrlo vidljiv obzirom da bazna boja laka nema potpuno prekrivanje. Sa svakim slojem laka manikura zbog toga postaje sve zanimljivija obzirom da se onda te šljokice vide na različitim dubinama i sa različitim intenzitetom. Moj savjet je da radije stavite ovaj lak sam u slojevima umjesto da ga nanesete u jednom sloju preko nekog neprozirnog.


Thursday, March 27, 2014

Nubar Sapphire


 Dear readers,
today I'm presenting you special polish I've got from my darling - Nubar Sapphire. Color and texture of this polish is impressive, but also I want to draw your attention to it's name. When I hear it or read it, that always reminds me of beautiful dragon called Saphira from Eragon movie... I love fantasy :)

Dragi čitatelji,
danas vam predstavljam jedan poseban lakić koji sam dobila od dragog - Nubar Sapphire. Iako su boja i tekstura ovog laka zadivljujuće, ono na što vam želim skrenuti pozornost je njegovo ime. Kad god ga čujem, podsjeti me na film Eragon s krasnom zmajicom Safirom... Obožavam taj žanr :)


Saturday, March 22, 2014

Essie - Formal affair

Hello my dear readers!
How are you doing? Here is such a lovely weather this entire week, I'm loving it! Sunshine, all nice an springy in pleasant 20°C. For bright weather I've decided to present you swatch of bright red - Essie Formal affair.

Pozdrav dragi čitatelji!
Kako ste? Ovdje je tako divno vrijeme čitav ovaj tjedan, baš uživam! Sunčano, pravo proljetno uz 20°C. Za tako veselo vrijeme odabrala sam i lak vesele crvene boje - Essie Formal affair.


Wednesday, March 19, 2014

A little bit of nail art II

I continue with some nail art so there are 4 new manicures for you today!

Nastavljam sa crtkarijama po noktima pa danas imam 4 nove manikure za vas!


Sunday, March 16, 2014

Misslyn nail stickers

Hi dears!
This was really an strenuous week for me, but I've chosen to spend some part of weekend to present you something I've never did before - nail stickers. There are two of them Misslyn Network 52 and Misslyn Stars 55. On detailed pictures you can see me wearing Misslyn Network that I must say reminds me of nylon socks over Color Club Poker face.

Pozdrav drage moje!
Ovo mi je bio ekstremno zauzet tjedan, no odlučila sam odvojiti dio vikenda da vam prezentiram nešto što do sada još nisam - naljepnice za nokte. Radi se o Misslyn Network 52 i Misslyn Stars 55. Na detaljnijim slikama vidite Misslyn Network naljepnice koje me podsjećaju na mrežaste čarape preko laka Color Club Poker face.Wednesday, March 5, 2014

A little bit of nail art I

Between classic manicures and ones with additional nail art, I'll allways choose the second ones. It's not like I don't appreciate or like having only one nail polish on my nails, it's just that doing some drawing and nail art relax me and when I see how it turnes up, I feel better and proud somehow. Solid manicures are reserved for days when I really don't have time for anything. Today I decided to show you some manicures that turned up just fine and people liked it a lot, but I haven't got enought time to write posts and share them with you.

Između jednobojnih manikura i onih s dodatnim nail artom, uvijek ću izabrati ove druge. Nije da ne cijenim ili ne volim jedan lak na svojim noktima, nego me neko crtkaranje i nail art jednostavno opuštaju, a kad vidim kako ispadnu, osjećam se bolje i nekako ponosno. Jednobojne manikure su rezervirane za dane kada stvarno nema vremena ni za što. Danas sam vam odlučila pokazati neke manikure koje su ispale baš fino i svidjele su se mnogima, ali nisam imala dovoljno vremena pisati postove i podijeliti ih s vama. 
Monday, March 3, 2014

Spend less money on nail care routine


Hey girls! Here I go again with my excuses. I haven`t writing for a long time, but I didn`t have time. There was my university and exams and everything else so I didn`t even paint my nails (shame on me!). In December I put gel on my nails (big mistake!- and it isn`t my first time) so nails are in recovery phase. For a month they are in a big mess. So, in this post I won`t show you my nails (be grateful  :D) because they are so small and weak. Today I will show you my nail care routine. How I take care about my nails before I put a nail polish on or in this case I don`t you will read in this post! :D Let`s go!

Boooook curke! Opet ja i moja opravdanja. Stvarno dugo, dugo nisam pisala, ali vrijeme mi jednostavno nije dopuštalo. Uz faks, ispite i sve ostalo nisam čak ni lakirala nokte (sram me bilo). U 12.mjesec sam gelirala nokte (big mistake!- a nije mi prvi put) i sad su mi nokti u fazi oporavljanja. Već mjesec dana su u komi i nikako ih ne mogu uzgojit. Tako da će te u ovom postu biti zakinute za slike noktiju (budite mi zahvalne na tome :D) jer oni su toliko mali, slabašni da čovjeku čisto dođe žao :) Zato ću vam danas pokazati moju rutinu njege noktiju. Kako ja to njegujem svoje nokte i kožicu oko njih prije nego ih nalakiram ili u ovom slučaju ne nalakiram :D Pa počnimo!


Friday, February 28, 2014

Rimmel Space dust

For a long time trend of sand polishes was uninteresting to me. Everybody followed that trend, but I saw it as abstract and not so pretty, but finally I stopped resisting. Like every other polish addict I took anything that would justify the purchase of polish, in this case What everybody else is doing... I guess everybody have reasons why they are mad for sand polishes. So it started ... First I bought Essence sand polishes because they are the cheapest to see what it really is and it was love at first sight.

Dugo mi je trend hrapavaca/sandića bio totalno bezvezan. Svi su ih furali, a meni je to bilo toliko apstraktno i pomalo neugledno, ali opiranje je na kraju posustalo. Kao i svaka druga lakoholičarka vodila sam se bilo čime što bi opravdalo kupovinu lakića, u ovom slučaju onom: 'Kud' svi tu i mali Mujo...', ta valjda ti svi imaju razloga zašto su ludi za sandićima. Tako je krenulo... Prvo sam kupila Essenceove sandiće jer su najjeftiniji da vidim što je to ustvari i dogodila se ljubav na prvo mazanje.


Tuesday, February 25, 2014

Flormar - Magnetic Twist MG04

Magnetic polishes were interesting to me since first time I've placed my eyes on them. It's like getting 3D polish from ordinary 2D polish. And I don't mean 3D feel that you have with sand type polishes, but magnetic polishes really look like they have some depth even though they are completely flat on touch. Eye illusions are always eye catching :)

Flormar Magnetic Twist in shade MG04 has narrowed stripes that remind me of sand dunes. All magnetic polishes I've tried till now are layered in one opaque layer, after which you can apply magnet for special effect, or you can leave it like that if you like the color and want to wear classic manicure. Really, one layer is all you'll need!

Magnetski lakovi su mi oduvijek bili prekrasni čim sam ih prvi put primijetila. To je kao da imate trodimenzionalni lak. I ne mislim na 3D osjećaj koji imate npr. sa pjeskastim (sand) lakovima, nego osjećaj dubine kad gledate u lak, iako je na dodir posve gladak. Optičke iluzije su mi oduvijek bile interesantne :)

Flormar Magnetic Twist u nijansi MG04 ima efekt kosih pruga koje me podsjećaju na pješčane dine svojom dubinom. Svi magnetski lakovi koje sam nosila do sada se nanose u jednom sloju, nakon čega možete upotrijebiti magnet za specijalni efekt, ali možete i ostaviti lak bez utjecaja magneta ako ste raspoložene za klasičnu manikuru. Jedan sloj je stvarno dovoljan!


Sunday, February 16, 2014

Flormar - U15 in Pink glitter

It's again very warm outside for this time of year. Yesterday I wad driving through highway in 01:00 AM and there was display saying it is 9,4°C! That's really warm for the middle of the night in February if you ask me...
So this unusual weather reminded me of spring already and I'm bringing you this beautiful spring pink - Flormar U15.

Neuobičajeno toplo vrijeme nam se ponovo vratilo. Jučer u jedan ujutro sam se vozila autocestom i na display-u pročitala čitavih 9,4°C. Usred noći u veljači takva temperatura... Vrlo toplo ako se mene pita!
Ovako toplo vrijeme me je podsjetilo na proljeće tako da vam danas donosim ovu krasnu proljetno rozu nijansu - Flormar U15.


Sunday, February 2, 2014

Flormar – U33 in Blue/Purple

Hi dears!
It's really snowy outside here in Croatia, finally winter has come. There is even enough snow for snowman, that I've encountered on my way home from work. Nice sight!

Pozdrav drage moje!
Vani je snijeg prekrio sve, napokon je došla zima. Toliko je snijega da sam na putu s posla naišla i na nekoliko snjegovića. Divan prizor!


For this special day, I will present you special polish. It's this lovely duochrome Flormar U33 that goes from blue to purple, and back :)

Na ovaj poseban dan odlučila sam vam predstaviti i poseban lak. Radi se o divnom preljevajućem Flormar U33 koji se presijava od plave do ljubičaste i natrag :)


Friday, January 31, 2014

Finally snow

This year I'm all about snowflakes and the real winter manicure doesn't go without them. At foreign bloggers I saw these beautiful snowflakes that I searched at the wilderness of the internet and in the end I found them on one stamping plate from ebay. However I gave up on them because it was a large plate with holiday motives, mostly for Christmas and Halloween, and that wasn't very interesting for me. But I've found stickers... I should only wait for the snow, that just didn't want to fall and almost spring temperatures haven't contribute winter atmosphere. But it's a known fact that good things come to those who wait! Or they just wait too long... :D

Ove godine sam poludjela za pahuljicama i prava zimska manikura mi ne prolazi bez njih. Kod stranih blogerica sam vidjela iste predivne pahuljice koje sam tražila po bespućima interneta i na kraju našla na pločici za pečatiranje s ebayja. Međutim odustala sam od njih jer se radilo velikoj pločici s blagdanskim motivima, većinom za Božić i Halloween, a to mi nije bilo napeto. No našla sam naljepnice... Trebalo je samo dočekati snijeg koji nikako nije htio padati, a ni gotovo proljetne temperature nisu pridonosile zimskom ugođaju. Ali poznata je činjenica da tko čeka, dočeka! Ili se samo načeka... :D

Saturday, January 25, 2014

S-he – 471 in Silver

This is another shade from previous collection of She polishes. It is very beautiful metallic silver color with a touch of baby blue in it.

Evo još jedne recenzije She laka iz prethodne kolekcije. Boja je prekrasna metalik srebrna sa mrvu svijetlo plave.


Polish is from lower level brand, but it was easy to apply and was very pigmented. And the color is beautiful :)

Lak je iz "niže klase", ali za tu cijenu je odličan. Naime, bilo ga je lako za nanijeti i vrlo sam zadovoljna i pigmentacijom. A i boja je prekrasna :)

Monday, January 20, 2014

Pupa - M049 in Black

There is something special in those black polishes, especially the ones that have extra kick in them. That sentence can describe black Pupa M049.

Postoji nešto posebno vezano uz crne lakove, posebno one koje imaju nešto neobično u sebi. Ta rečenica bi mogla opisati crni lak Pupa M049.


Friday, January 17, 2014

There's something about orange

I did two manicures with orange base and got a lot of beautiful comments so I thought to share them with you. Both manicures are pretty simple and you don't need a lot of time to do them.

Napravila sam dvije manikure s narančastom bazom i skupila dosta lijepih komentara pa da ih podijelim i s vama. Obje su vrlo jednostavne za napraviti i ne treba mnogo vremena. 


Saturday, January 11, 2014

Essie - Curtain call

Curtain call is another romantic shade from Essie. Color is medium to light nude and it has a pearl finish. Suitable for every occasion and age, but also when you want polish that will suit your different clothing combinations during few days.
With two layers, that you can see on pictures, nail line is still visible. If I had layered 3, it would be opaque.

Curtain call je još jedna romantična nijansa od Essija. Boja je srednje do svijetlo bež/boja kože te ima sedefasti finiš. Odgovara svakoj prilici i godinama, no također i ako želite lak koji će vam pristajati na razne odjevne kombinacije jer vam se recimo ne da mijenjati lak sljedećih nekoliko dana.
Sa dva sloja kako vidite na slici, još uvijek se može vidjeti bijela linija nokta. Da sam nanijela 3, lak bi bio u potpunosti neproziran.


If you want to see all of my Essie swatches, click here.
Ako želite vidjeti ostale recenzije Essie lakova, pogledajte ovdje.

Saturday, January 4, 2014

OPI Suzi & the 7 Düsseldorfs

For my last birthday I bought myself my very first OPI nail polish. Till then I was drooling over other girls pictures because they were a bit too expensive for me. I always wondered what is it that makes these nail polishes so desirable. Yup, their bottles are pretty elegant and simple, brushes are mostly classic (so they said). The amount of 15 ml is also a big plus, I guess. What should be the most interesting is the multitude of different colors and finishes... And their names, ofcourse, which are pretty awesome! :D But now when I have my own experience which isn't based on only one OPI nail polish (I got a few more in the meanwhile :D), I have to say that I'm still wondering what is it that makes these polishes so desirable.

Za svoj posljednji ročkas sama sam sebi kupila svoj prvi OPI. Do tada sam slinila nad fotkama drugih cura jer su mi oni bili preskupi. Uvijek sam se pitala što je to što OPIće čini tako poželjnima. Da, bočice su im prilično elegantne i jednostavne, četkice su većinom klasične (tako su rekli). Količina od 15 ml je isto, pretpostavljam, veliki plus. Ono što bi trebalo biti najzanimljivije je mnoštvo različitih boja i finisha te naravno njihova imena koja su stvarno super! :D No sada, kada imam nešto svog iskustva koje se ne temelji samo na jednom OPIću (u međuvremenu sam nabavila još par :D), moram reći da se i dalje pitam što je to što te lakiće čini tako poželjnima. 

Wednesday, January 1, 2014

Dark blue comparison (Dupe)


I love blue color, so I have lots of polishes in blue that look similar. Also, I do not limit my self, so you can see very similar polishes from low end to high end brands. This make it possible for you to adjust polish to your preference :)
I've done only one polish comparison post, which you can see here (pink shades). This time I've compared dark blue polishes of this brands: Selene, Catrice, OPI and Essie.

Obožavam plavu boju, što uzrokuje to da imam gomilu plavih nijansi od kojih je dosta njih vrlo slično. Također, kad se radi o lakovima ne volim se ograničavati, tako da možete vidjeti slične lakove od nižeg do visokog ranga. Zbog toga možete lakše prilagoditi lak karakteristikama koje vi volite :)
Prije ovog sam napravila samo jednu usporedbu, koju možete pogledati na ovom linku (roze nijanse). Ovog puta uspoređujem tamno plave nijanse sljedećih marki: Selene, Catrice, OPI i Essie.


Other useful comparisons can be found here.
Ostale korisne usporedbe možete naći ovdje.

Sunday, December 29, 2013

Red all the way

Most of the girls reach out for red nail polish for Christmas. I do too and if I have a nail art in mind, I would choose a combination that includes red. What can I say - red totally screams 'Christmas'! So today I have 3 nail polishes to show you. Not all 3 of them are necessarily exactly red, but they fit perfectly for this Christmas time.

Većina cura poseže za crvenim lakićima za Božić. I ja isto, a ako imam na umu neki nail art, izabrala bih kombinaciju koja uključuje crvenu. A što da vam kažem - crveno totalno vrišti 'Božić'! I tako vam danas imam za pokazati 3 lakića. Nisu sva tri nužno točno crvena, ali savršeno pašu uz ovo božićno vrijeme.