Avon - Naked Truth

Hello ladies and gentleman, if there are any gents reading this!

Since our leading blog writer and beloved boss had been quite busy last few months, I wanted to write something here for quite some time. When the cat's away, the mice will play. I hope you’ll enjoy this small and friendly takeover because I’ve got an excellent reason. It’s called Avon Naked Truth.

Pozdrav dame i gospodo, ako koji čita!

Kako je naša glavna blogerica i voljena šefica proteklih mjeseci prilično zauzeta, već dugo sam htjela ponovo nešto napisati ovdje. Kad mačke nema, miševi kolo vode. Nadam se da ćete uživati u malenom, prijateljskom preuzimanju jer imam odličan razlog za to. Zove se: Avon Naked Truth.

Eveline 915 in Mint Green

Hello!

Finally the long awaited spring has come. :) As an act of celebration I'm bringing you a true spring colour that'll cheer you up on your nails, clothes, anywhere... I'm bringing you turquoise mint colour 915 from Eveline.

Pozdrav!

Napokon nam je došlo dugo željeno proljeće :) Za proslavu vam donosim pravu proljetnu boju koja će vas razveseliti na noktima, odjeći, bilo gdje... Radi se o tirkiznoj boji mente 915 marke Eveline.

Essie - Blanc

Hello!

I believe that one white nail polish comes in handy in her collection to every true fan of well-manicured nails. One of my recommendations is Essie Blanc.

Pozdrav!

Vjerujem da svakoj ljubiteljici lijepo nalakiranih noktiju jedan dobar bijeli lak dođe dobro u kolekciji. Essie Blanc je u tom slučaju jedna od mojih preporuka za nabavku.

Essence - 01 Louise

Hello!

Essence has an older collection of polishes, Twins collection, which matches creamy polishes with their twins - glitter in shade similar to base. Today I'm presenting you a glittery twin named Louise.

Pozdrav!

Essence ima jednu stariju kolekciju Twins lakova gdje su bazni kremasti lakovi upotpunjeni sa svojim blizancima - šljokicama u nijansama sličnim baznoj. Danas vam predstavljam jednog šljokicastog blizanca imena Louise.

Dupe: Orly Gorgeous Vs. CG Caribbean Temptation

Hi!

In my opinion there's never quite enough comparison between similar nail polishes for several reasons:

  • maybe you prefer one brand over another
  • maybe you're watching your budget
  • maybe only one is available for purchase
  • and maybe you've already got one and thinking about buying another

Whatever your reasons are, this post will make you happy, because I compare two spring/summer beauties from Orly and China Glaze.

Pozdrav!

Po meni nikad dosta usporedbi sličnih lakova iz nekoliko razloga

  • možda preferirate određenu marku više od druge
  • možda pazite na budžet
  • možda samo jedan od ponuđenih vam je dostupan za kupnju
  • a možda već imate jedan i dvoumite se kupiti li i drugi

Koji god bili vaši razlozi, ovaj post će vas razveseliti, jer donosim usporedbu dvije proljetno/ljetne ljepote marki Orly i China Glaze.

Deborah - Chrome 840 in Silver

Hi!

A lot of women are mesmerised with foil effect on their nails, an always fashionable and interesting trend. Unfortunately, complete foil effect can only be achieved with foil and no polish can do that. However, a lot of polish brands are trying to come as close as possible, and Deborah is one of them. Chrome collection is ithe one that followed the trend.

Pozdrav!

Mnoge žene su opčinjene efektom folije na noktima koji je uvijek moderan i zanimljiv. Nažalost, potpun efekt folije na noktima se zaista može postići samo folijom, i nikakav lak ne može to napraviti. Ali ipak, mnoge marke lakova trude se što više približiti tom efektu, a Deborah je jedan od njih. Kolekcija Chrome je upravo ta koja je popratila taj trend.

Color Club - Blue heaven

Hello, my dear readers!

Today I'm showing you one of my favourite polishes by Color Club - Blue Heaven. For those of you that are holo polishes fans, this is certainly one to have in collection.

Pozdrav dragi čitatelji!

Danas vam donosim jedan od mojih najdražih lakova Color Club - Blue Heaven. Za sve koji vole holo lakove ovo je svakako jedan za upotpuniti kolekciju.

China Glaze - Atlantis

Hello blogosphere, did you forget about me? Did you remove me from your reading list forever?

But I'm still here :) I miss blogging and manicures and everything related. But lately I don't find too much time for it. The course of my life changed a bit so I don't get to do everything I'd once enjoyed. Sad, right? But that's life, only constant is change.

But here's a unique I photographed with delight, and I hope you'll enjoy as much watching it.

Pozdrav blogosfero, jeste li me zaboravili? Jeste li me maknuli sa svoje liste za čitanje zauvijek?

Ma ja sam još uvijek tu :) Nedostaje mi i bloganje i manikiranje i sve oko toga. Ali u zadnje vrijeme ne nalazim previše vremena za to. Promijenila mi se malo životna putanja pa ne stignem više raditi sve u čemu sam jednom uživala. Tužno, jelda? Ali takav je život, jedino mijena je stalna.

No evo jednog unikata kojeg sam poslikala sa uživancijom, a nadam se da ćete ga vi sa istom pogledati.

Nail art - Bell in Brown upgrade with White

Hello!

This is nail art I promised you in previous blog post. When you get bored with classic manicure, a bit of nail art in contrast color makes wonders.

Pozdrav,

ovo je nail art koji sam vam obećala u prethodnom postu. Kad vam dojadi klasična manikura, malo nail arta u kontrasnoj boji radi čuda.


Bell - 414 in Dark Brown

Hello!

Today I'm bringing you a brown shade made by Bell.

Pozdrav!

Danas vam donosim jednu jesenju smeđu nijansu u izvedbi Bella.


Catrice - Let's get lost in Vegas

Hi,

I'm finally here with a winter polish. That doesn't mean that the polish is cold and withdrawn. Luxurious shade is almost cluttered with glitter.

Pozdrav,

evo mene napokon sa jednim zimskim lakom. No to nikako ne znači ako je hladan da je i povučen, dapače. Luksuzna nijansa skoro da je pretrpana šljokicama.

Beauty UK - Birdcage

Hello!

Lately, the market got a bit crowded with sand nail polishes. More often than not they include bunch of glitter, but there are sand polishes that resemble a bit more a facade, where the polish effect is more rugged and matte, and the polish is still monochrome. I personally like both versions, and today I'm bringing you an example of a monochrome sandy from Beauty UK - Grit FX collection.

Pozdrav!

Lately, the market got a bit crowded with sand nail polishes. More often than not they include bunch of glitter, but there are sand polishes that resemble a bit more a facade, where the polish effect is more rugged and matte, and the polish is still monochrome. I personally like both versions, and today I'm bringing you an example of a monochrome sandy from Beauty UK - Grit FX collection.

Avon - Arctic Waters

Hello,

does it look to you that it's getting cold? At least it was warmer until recently. Here is a cold manicure that would go great with warm summer and cold winter - Avon Arctic Waters.


Pozdrav,

čini li vam se da je zazimilo? Svakako je do nedavno bilo puno toplije. Evo i jedne hladne manikure koja bi odlično pasala i u toplo ljeto i u hladnu zimu - Avon Arctic Waters.

Astor - Just fabulous

Greetings!

Days here are getting colder day by day and the smell of autumn is in the air. I can’t say that I’m happy about it, though I was tired of heat, or at least I thought I was… And now I want the summer back. But here is an autumn polish to go with the weather.

Pozdrav!

Ovdje su dani svakim danom sve hladniji i jesen već miriše u zraku. Ne mogu reći da sam sretna zbog toga, iako mi je dojadila vrućina, ili sam bar tako mislila... A sad opet bih ljeto natrag. No evo jesenskog laka da poprati ovo vrijeme.Anny - Exotic

Hello,

Summer is almost over, but it's not over jet. That's why I'm showing you this lovely turquoise Anny named Exotic.

Pozdrav,

ljeto je pri kraju ali još uvijek traje. Zato vam donosim i ovu krasnu tirkiznu boju od Anny-a, imena Exotic.

New in - Summer

Hello!

I've acquired a lot of polishes this summer, so I'm showing you their swatches.

Pozdrav!

Nakupilo se lakova koje sam kupila za ovo ljeto, pa vam donosim swatcheve istih.

Titles and bigger picture you can see below... I suggest clicking on the picture for original picture size :)

Naziv i veće slike svake nijanse pogledajte u nastavku... Predlažem klik na sliku za originalnu veličinu :)

Round 2

To continue from last time... :) Today I've got three manicures for show-and-tell so let's go! :)

Nastavljam dalje... :) Danas imam nove tri manikure za pokazati vam pa hajdmo! :)Zoya - Roxy

Hello,

there are these must have polishes, and this is one of them. If you mention Zoya Roxy to any nail polish gal, she'll tell you you must get it. Look at the picture and you'll know what I'm talking about :)

Pozdrav,

postoje lakovi koji su jednostavno "must-have", a ovo je jedan od njih. Ako spomenete Zoyu Roxy curama koje vole lakove, reći će vam da si ju morate nabaviti. Pogledajte sliku pa ćete shvatiti o čemu pričam :)

Sally Hansen - Shooting Star

Hi!

The summer is in full swing, and this nail polish is also. What can you say about sequins coming out from the depths of blue? It's simply - sea.

Pozdrav!

Ljeto je u punom jeku, a i ovaj lak je takav. Što drugo reći na šljokice koje izviru iz plavkaste dubine? Jednostavno - morski.

Ruby Kisses - Electric Purple

Hello!

I'm back from my holiday. After well earned vacation, I'm back in front of computers, my work computer and private alike, which means new blog posts :)

First of polishes I'm going to introduce to you today is Ruby Kisses - Electric Purple, from neon collection.

Pozdrav!

Evo mene natrag s godišnjeg. Nakon zasluženog odmora vratila sam se opet za računalo, kako poslovno, tako i privatno što znači i nove blog postove :)

Prvi od lakova koji ću vam danas predstaviti je Ruby Kisses - Electric Purple, iz neon kolekcije.