Inglot 304 in Golden Peach

Hi!

Happy New Year! I hope you celebrated it in god company and merry surroundings :)

I own just one Inglot polish, No 304. In my opinion, the brand is quite expensive, so I'd never bought it until Inglot store was closing and everything went 70% off. Then I bought this polish for about 3 Euros, a lipstick and I think that was it because the rest of the things I was interested in were already sold.


Pozdrav!

Sretna vam Nova Godina! Nadam se da ste ju proslavili u dobrom društvu i veselom okruženju :)

Posjedujem samo jedan Inglot lak, broj 304. Obzirom da je ta marka po meni dosta skupa, nisam ju nikad prije kupovala sve dok se prodavaonica Inglot kozmetike nije zatvarala pa je sve bilo sniženo 70%. Tada sam kupila ovaj lak za samo 23kn, još jedan ruž i mislim da je to to jer su stvari koje su mi bile interesantne već bile rasprodane.Spotted with a bow

When I decide what manicure to do, I stick with the new, untried nail polishes. After I choose one polish the search begins: Pinterest, Google, my inspirational TO DO folder... The number of those new and untried polishes is still pretty big and I was on a good way to shrink it, but the day before yesterday I received four new beauties and I also bought three... What a torture! :) I don't buy a lot of nail polishes lately, but when I do, I go crazy. :) Today’s new and untried example is Catrice Fred Said Red so I present this polish to you and everything that comes with it. 

Kada odlučujem koju manikuru napraviti, držim se novih, neisprobanih lakova. Kad odaberem lak, onda krećem u lov po Pinterestu, Googleu i po svom ispiracijskom/TO DO folderu. Broj takvih novih i neisporbanih primjeraka je i dalje poprilično velik i bila sam na dobrom putu ka smanjenju, ali prekjučer sam dobila 4 nove divotice i još sam si kupila 3... Koje muke! :) Ne kupujem u posljednje vrijeme puno lakova za nokte, ali kada me pokosi, onda radim dar-mar. :) Današnji novi i neisprobani primjerak je Catriceov Fred Said Red pa vam predstavljam njega i pripadajući komplet.

Catrice Fred said red

Golden Rose 58 in Rose

Hello!

Golden Rose is very well known brand in the Balkans, and for a very good reason too. There are many collections, with new ones coming often, and the choice of colors and make up is excellent and not too expensive. In this post you'll read a review of a polish from Golden Rose Paris collection.

Pozdrav!

Golden Rose je na prostoru Balkana vrlo poznata marka, a za to postoji i vrlo dobar razlog. Naime, ima puno kolekcija, često dolaze nove kolekcije u tu brojku, a i izbor boja i vrsta kozmetike je odličan te ne košta previše. U ovom postu vidjet ćete recenziju laka iz Golden Rose Paris kolekcije.


Gabrini Diamond - D 65 in Green

Hi!
In alphabetical order, today I've got Gabrini in line for review. I took photos of it in the summer when I'd bought it - in a booth in Crnomerec where they were sold together with Golden Rose. Gabrini's are perfectly fine for the price you're paying and I paid just over a Euro for it.

Pozdrav!
Abecednim redom, danas mi je na red došao Gabrini na review. Uslikala sam ga još preko ljeta kad sam ga i kupila - na štandu na Črnomercu gdje su prodavani skupa Golden Rose i Gabrini lakovi. Gabrini su inače sasvim OK lakovi za cijenu koju plaćate, a za ovaj sam dala čitavih 8kn.Flormar Sorbet 02 in Green

Hi everybody!

Here's another holiday proposal. I'd say that the main colors for the holidays, especially Christmas, red, green and white, and as festive as they can be - sequins, nail art, stickers, anything. Of course, it's easy to squeeze in silver, blue for white snowflakes' base... So I've decided to show you one holiday polish from one of my favorite brands: Flormar, Sorbet 02.


Pozdrav svima,

evo još jednog prijedloga za blagdane. Rekla bih da su glavne boje blagdana,  pogotovo Božića,  crvena, zelena i bijela i to u što veselijim izdanjima - šljokice, nail art, naljepnice, bilo što. Naravno, uguraju se tu lako i srebrna, plava kao podloga za bijele pahulje... I tako sam odlučila pokazati vam jedan blagdanski lak meni vrlo drage marke: Flormar, Sorbet 02.Golden rose Galaxy 14 i 15

Today we have a couple more Golden Rose Galaxy on our menu. Up until now you could see shades 12 and 21 and my opinion on them. In the meantime I acquired two more shades from this line and I plan on stopping there. First piece of reason for it is that that are all the shades I was interested in and second you can read below.

Danas su još dva Golden rose Galaxyja na meniju. Do sada ste na blogu mogli vidjeti nijansu 12 i 21 te moje dojmove o njima. U međuvremenu sam si nabavila još dvije nijanse iz ove linije i na tome mislim stati. Prvi razlog tomu je taj što su to sve nijanse koje su me zanimale, a onaj drugi i bitniji ćete iščitati u daljnjem tekstu.

Eveline 401 in Holographic Sand

Eveline hasn't been here in Croatia for long, but I must say that looking at price and quality ratio, they are a nice surprise and I like to use all kind of their products like lipsticks, eye liners, lip glosses and so on.
Their smallest polish collection where each polish has 5mL is Eveline MiniMax. Polishes in that collection have really nice summer colors, but there are also a few holographic shades from which I will review 401 in sand color.

Eveline kao brand nije ovdje u Hrvatskoj dugo prisutan, no moram reći da mi se odmah svidio zbog dobrog omjera cijene i kvalitete. Zbog toga volim koristiti i njihove druge proizvode kao što su ruževi, tuševi za oči, sjajila i sl.
Njihova najmanja kolekcija lakova sadrži lakove od samo 5mL, a zove se Eveline MiniMax. Lakovi iz te kolekcije dijele se na kremaste koji su vedrih ljetnih boja i holografske. Recenziju jednog od njih možete pogledati u ovom postu. Radi se o Eveline Holographic 401 boje pijeska.


Essie - Aruba blue

Hello!

Today I'm bringing to you a classic blue - Essie Aruba Blue. Even if you have only a few polishes, chances are you've got a blue one. I've got a bunch of them, like every other color, but I think I've got the most blue-ones. This classic doesn’t stand out from other blues, and yet it's so beautiful in color that people notice the manicure because blue nails aren't the most common scene in the world so it makes for a nice shift from more common red and pink. How about wearing blue spiced up with glitter or stars for holydays?

Pozdrav!

Danas donosim jedan klasični plavac - Essie Aruba Blue. Čak i ako imate samo nekoliko lakova, velika je vjerojatnost da posjedujete i neki plavi lak. Ja ih imam hrpu, kao i svih drugih boja, no mislim da plavih zaista imam najviše. Ovaj klasika se ničim ne ističe od drugih plavaca, a opet je tako lijepe boje da ljudi primijete manikuru jer plavi nokti nisu najuobičajeniji prizor na svijetu pa čine dobar odmak od recimo uobičajenih crvenih i rozih. Što kažete da za blagdane nosite plavu boju začinjenu glitterom ili zvjezdicama?


Essence - Be my lucky star

Hello everyone
Today I'm showing you one of Essence’s sandys - Be my lucky star. I've applied it on nails without any base color so you can see it in his true self. Unfortunately, you can see that the nails are still quite visible underneath the polish. That’s why I suggest it to be worn over some other polish. For me one of the prettiest combinations for this polish is right over white polish. That way it creates special winter atmosphere and makes quite an impact - try it!

Pozdrav svima!
Danas ću vam pokazati jedan od Essenceovih pjeskića - Be my lucky star. Nanijela sam ga na nokte bez baze u boji da ga možete vidjeti u njegovoj pravoj prirodi. Nažalost, možete vidjeti da se nokti još dosta dobro vide ispod laka. Zbog toga predlažem da ga se nosi preko nekog drugog laka. Meni je jedna od najljepših kombinacija ovaj lak nanijeti preko bijelog! Tako stvara posebni zimski ugođaj i izgleda vrlo efektno - probajte!


Deborah 161 in Red

Hello!

You're probably preparing for the upcoming holidays, so I recommend an excellent Deborah polish in deep red. It's suitable for wearing on it's own, but it's also great for upgrades: green Christmas trees, snowflakes, sequins or whatever you had in mind. :)


Pozdrav!

Vjerojatno se spremate za nadolazeće blagdane, pa preporučam jedan odličan Deborah lak duboke crvene boje. Prigodno je nositi ga samog, a odličan je i za nadogradnje - sa zelenim borićima, sniježnim pahuljicama, običnim šljokicama, ili što već imate na umu :)
MoYou Pro 7 over China Glaze

Hello everyone!

Just like Mirtochka, I have only recently been succeeding at stamping my nails so today I'm showing you one of my successful attempts.
You can read more on what I used for this manicure in the follow-up.


Pozdrav svima!

Kao i Mitrochki, i meni je pečatiranje počelo uspjevati od nedavno tako da vam danas predstavljam jedan od po meni uspješnih pokušaja.
U nastavku pročitajte što sam sve koristila kako bih postigla ovu manikuru. 

Triput hura za pečatiranje

I'm really happy to be able to share a stamping manicure with you that I managed to do perfectly without cheating. You may know that I usually make stickers which I, playing it safe, first stamp ant then just apply to nail. Well now I decided to put an end to it! Not only did I succeed but I’m also overjoyed because I’ve opened a whole new world of options and combinations for my manicures.


Jako sam happy što napokon s vama mogu podijeliti manikuru s pečatiranjem koje mi je savršeno uspjelo bez varanja. Znate da obično radim stickere koje onako ziheraški otpečatiram i onda samo nakeljim na nokat. E pa ovaj sam put odlučila tome stati na kraj! Ne da mi je uspjelo, nego sam presretna jer sam si otvorila popuno novi vid manikiranja s brdo opcija i kombinacija.

Color Club - Poker Face

Hello everyone!

Today I'm writing a post about an older manicure that I've forgotten I had pictures and I wrote about it here in March when I had upgraded it with stickers.
Color Club Poker Face is lovely warm orange going towards coral that has to be presented on its own.
 
Pozdrav svima!

Danas pišem post o jednoj starijoj manikuri na čije slike sam zaboravila i zapravo sam u trećem mjesecu postala tu manikuru nadograđenu naljepnicama ovdje
Color Club Poker Face je sam po sebi krasna topla narančasta koja naginje koraljnoj i koju svakako valja prezentirati i samostalno.


Tryin' to be cool


The manicure I'm showing you today is a real piece of work. It didn't spare me and it was a problem doing it. The stars just didn't align. Watching it like this, I know it was worth it…but still, I wanted to get out of my skin. :)


I saw this idea online too, I just changed the colors. However I had to think of a way to make this in as little amount of time as possible because drying first, then second and finally third coat really didn’t have much sense. Regretfully, I didn’t have that much time so I made my famous stickers the day before. Actually I just applied some black creamy and some gold sandy polish on the foil and when it was time for my manicure, I took off dried polish of the foil and cut it in lines.


Manikura koju vam predstavljam danas je baš prava mustra. Nije me štedjela i baš je bilo problematično napraviti ju. Jednostavno mi se zvijezde nisu posložile. Dok je ovako gledam, znam da se trud isplatio, ali svejedno... Htjela sam iz kože iskočiti. :)

I ovu sam ideju vidjela negdje online samo sam promijenila boje, ali trebalo je smisliti kako da ovo napravim u što kraćem roku jer sušenje jednog sloja, pa drugog i naposljetku trećeg stvarno nema smisla. Toliko vremena nažalost nisam imala te sam dan ranije napravila one moje famozne stickere. Zapravo sam samo na foliju nalakirala mrlje crnog creme laka i zlatnog sandića i onda kada je manikiranje došlo na red, skinula sam mrlje s folije i izrezala štrafte.


Ciate - Purple sherbet

Hi all!

I have a great friend who bought me this delicious shade. Why do I use word delicious? I have at least two reasons that I can remember:
1st: it's so beautiful that I would eat it :D and
2nd: it's pastel colored as an ice cream, mmm

Pozdrav svima,

Imam divnu prijateljicu koja mi je kupila ovu slasnu nijansu. Zašto koristim riječ slasno? Pa iz najmanje 2 razloga:
1. toliko je prekrasna da bih ju jednostavno mogla pojesti :D
2. pastelne je boje pa podsjeća na sladoled mmmRuffian manikura

Something simple today... No stamping, no stickers, no troublesome manicures, just good old ruffian. I like this nail art technique a lot because it’s simple and minimalistic, with clean lines, and even if you messed up the color combo, the minimalism and the shipshape thing should get you out of the woods. What I’ve envisioned this time was something cheerful, lively colored in mint-turquoise and purple. Of course I’ve got distracted and led astray to purple but not nearly as fun and vibrant.

Danas nešto jednostavno... Nikakvo pečatiranje, pravljenje stickera, kao ni ine muke po manikiranju, nego samo dobar stari ruffian. Ovu tehniku nail arta jako volim jer je jednostavna i minimalistička, čistih linija i čak i da zeznete kombinaciju boja, taj minimalizam i cakum-pakum đir bi vas mogao izvući. Ono što sam si ja ovog puta zamislila je nešto veselo, živih boja i to kombinaciju neke mint-tirkizne i ljubičaste nijanse. Naravno da se našlo nešto što me totalno odvelo s puta i ostala sam pri ljubičastoj, ali nimalo veseloj i živoj.


Improvizirana holo manikura

Hello, my ladies, (and guys if there's one to be found among you :D)! I'd like to start with an apology for being absent for so long. The thing is, I've been reckless and spent all my available gigabytes of internet traffic in the middle of the month. I've been uploading wedding pictures for developing for my family to DM's application. How silly of me. I checked the news on work or mobile network, but writing posts that way was truly inconvenient. There, fingers crossed for it not to happen again.

I found myself thinking which manicure to show to you because I’ve fallen far behind and I’ve got many cute ones, so I’ve decided for today’s. Simple! Today made, today shown! :) Lately I acquired a lot of stamping plates, because for how much the technique annoyed me, it attracts me. The fact that I’m not good at it hasn’t really diverted me from buying, but now, while I’m unsuccessfully trying to transfer one pattern about 10 times, honestly, I snarl at everything around me. Still, I wouldn’t be me if I didn’t find some kind of solution. :D

I wanted to do some holo and gray combo, but since I don’t have that shade, I had to improvise. In the end I’m quite content with the results so I’m sharing my creation with you.

Lijep pozdrav, dame moje, (i pokoji frajer ako se nađe :D)! Na samom početku isprike što me tako dugo nije bilo! Naime, bila sam dovoljno smotana da već sredinom prethodnog mjeseca potrošim sve raspoložive gige interneta stavljajući fotke sa svadbe za izraditi familiji u dm-ov program. Tudum! Da bih provjerila aktualnosti, spojila bih se na poslu ili bih koristila mobitel, ali pisati postove mi je bilo izrazito nezgodno. Evo, ne ponovilo se! :D

Nekako sam razmišljala što bih vam od manikura pokazala jer sam u velikom zaostatku, a imam dosta toga što mi je vrlo simpa pa je odluka pala na današnju. Jednostavno! Danas napravljeno, danas pokazano! :) U posljednje sam si vrijeme nabavila dosta pločica za pečatiranje jer koliko god me ta tehnika nervira, istovremeno me vuče. Činjenica da mi pečatiranje nikako ne ide od ruke, nije me puno odvraćala od kupovine, ali evo sada dok jedan te isti uzorak bezuspješno prenašam po 10ak puta, iskreno, lajem na sve u okolini. Međutim, ne bih ja bila ja da nisam iznašla neko rješenje. :D

Isto tako me jako vuklo napraviti nešto u holo sivoj kombinaciji, ali obzirom da nemam takvu nijansu, morala sam improvizirati. Na kraju sam prilično zadovoljna napravljenim pa evo da podijelim svoju kreaciju s vama.


Na suncu / In the sun

China Glaze - Blue Sparrow

Hi dears!

How are you spending the weekend? I'm quite busy on weekends too, but I often find time to do my manicure as a therapy after a stressful day and week.
I know it's not summer any more, but lately I love vibrant summer colors on my nails and this polish is no exception.

Pozdrav dragi moji!

Kako vi provodite ovaj vikend? Ja sam zauzeta i vikendom, no često nađem vremena za manikuru jer mi je to terapija nakon stresnog dana i tjedna.

Znam i da nije ljeto već dosta dugo, no u zadnje vrijeme obožavam nositi žive ljetne boje na noktima a ovaj lak nije iznimka.
 

Catrice - Call me princess

Hi!
For some time Catrice has a sand (textured) nail polish collection Crushed Crystals. First polish that caught my eye on the swatches was this golden pink beauty - Call me princess.

Pozdrav!
Već neko vrijeme na policama trgovina možete naići na kolekciju pjeskića od Catrice - Crushed Crystals. Prvi lak iz te kolekcije koji je privukao moju pažnju je ova zlatasto roza ljepotica - Call me princess.

Bell 019 in Brown

Hi readers,
has autumn catch you up yet? If yes, this brown polish will be just the one that should suit your mood.

Pozdrav,
da li vas je jesen već sustigla? Ako jest, ovaj smeđi lak bi trebao odgovarati vašem raspoloženju.