Finally snow

This year I'm all about snowflakes and the real winter manicure doesn't go without them. At foreign bloggers I saw these beautiful snowflakes that I searched at the wilderness of the internet and in the end I found them on one stamping plate from ebay. However I gave up on them because it was a large plate with holiday motives, mostly for Christmas and Halloween, and that wasn't very interesting for me. But I've found stickers... I should only wait for the snow, that just didn't want to fall and almost spring temperatures haven't contribute winter atmosphere. But it's a known fact that good things come to those who wait! Or they just wait too long... :D

Ove godine sam poludjela za pahuljicama i prava zimska manikura mi ne prolazi bez njih. Kod stranih blogerica sam vidjela iste predivne pahuljice koje sam tražila po bespućima interneta i na kraju našla na pločici za pečatiranje s ebayja. Međutim odustala sam od njih jer se radilo velikoj pločici s blagdanskim motivima, većinom za Božić i Halloween, a to mi nije bilo napeto. No našla sam naljepnice... Trebalo je samo dočekati snijeg koji nikako nije htio padati, a ni gotovo proljetne temperature nisu pridonosile zimskom ugođaju. Ali poznata je činjenica da tko čeka, dočeka! Ili se samo načeka... :D

S-he – 471 in Silver

This is another shade from previous collection of She polishes. It is very beautiful metallic silver color with a touch of baby blue in it.

Evo još jedne recenzije She laka iz prethodne kolekcije. Boja je prekrasna metalik srebrna sa mrvu svijetlo plave.


Polish is from lower level brand, but it was easy to apply and was very pigmented. And the color is beautiful :)

Lak je iz "niže klase", ali za tu cijenu je odličan. Naime, bilo ga je lako za nanijeti i vrlo sam zadovoljna i pigmentacijom. A i boja je prekrasna :)

Pupa - M049 in Black

There is something special in those black polishes, especially the ones that have extra kick in them. That sentence can describe black Pupa M049.

Postoji nešto posebno vezano uz crne lakove, posebno one koje imaju nešto neobično u sebi. Ta rečenica bi mogla opisati crni lak Pupa M049.


There's something about orange

I did two manicures with orange base and got a lot of beautiful comments so I thought to share them with you. Both manicures are pretty simple and you don't need a lot of time to do them.

Napravila sam dvije manikure s narančastom bazom i skupila dosta lijepih komentara pa da ih podijelim i s vama. Obje su vrlo jednostavne za napraviti i ne treba mnogo vremena. 


Essie - Curtain call

Curtain call is another romantic shade from Essie. Color is medium to light nude and it has a pearl finish. Suitable for every occasion and age, but also when you want polish that will suit your different clothing combinations during few days.
With two layers, that you can see on pictures, nail line is still visible. If I had layered 3, it would be opaque.

Curtain call je još jedna romantična nijansa od Essija. Boja je srednje do svijetlo bež/boja kože te ima sedefasti finiš. Odgovara svakoj prilici i godinama, no također i ako želite lak koji će vam pristajati na razne odjevne kombinacije jer vam se recimo ne da mijenjati lak sljedećih nekoliko dana.
Sa dva sloja kako vidite na slici, još uvijek se može vidjeti bijela linija nokta. Da sam nanijela 3, lak bi bio u potpunosti neproziran.


If you want to see all of my Essie swatches, click here.
Ako želite vidjeti ostale recenzije Essie lakova, pogledajte ovdje.

OPI Suzi & the 7 Düsseldorfs

For my last birthday I bought myself my very first OPI nail polish. Till then I was drooling over other girls pictures because they were a bit too expensive for me. I always wondered what is it that makes these nail polishes so desirable. Yup, their bottles are pretty elegant and simple, brushes are mostly classic (so they said). The amount of 15 ml is also a big plus, I guess. What should be the most interesting is the multitude of different colors and finishes... And their names, ofcourse, which are pretty awesome! :D But now when I have my own experience which isn't based on only one OPI nail polish (I got a few more in the meanwhile :D), I have to say that I'm still wondering what is it that makes these polishes so desirable.

Za svoj posljednji ročkas sama sam sebi kupila svoj prvi OPI. Do tada sam slinila nad fotkama drugih cura jer su mi oni bili preskupi. Uvijek sam se pitala što je to što OPIće čini tako poželjnima. Da, bočice su im prilično elegantne i jednostavne, četkice su većinom klasične (tako su rekli). Količina od 15 ml je isto, pretpostavljam, veliki plus. Ono što bi trebalo biti najzanimljivije je mnoštvo različitih boja i finisha te naravno njihova imena koja su stvarno super! :D No sada, kada imam nešto svog iskustva koje se ne temelji samo na jednom OPIću (u međuvremenu sam nabavila još par :D), moram reći da se i dalje pitam što je to što te lakiće čini tako poželjnima. 

Dark blue comparison (Dupe)


I love blue color, so I have lots of polishes in blue that look similar. Also, I do not limit my self, so you can see very similar polishes from low end to high end brands. This make it possible for you to adjust polish to your preference :)
I've done only one polish comparison post, which you can see here (pink shades). This time I've compared dark blue polishes of this brands: Selene, Catrice, OPI and Essie.

Obožavam plavu boju, što uzrokuje to da imam gomilu plavih nijansi od kojih je dosta njih vrlo slično. Također, kad se radi o lakovima ne volim se ograničavati, tako da možete vidjeti slične lakove od nižeg do visokog ranga. Zbog toga možete lakše prilagoditi lak karakteristikama koje vi volite :)
Prije ovog sam napravila samo jednu usporedbu, koju možete pogledati na ovom linku (roze nijanse). Ovog puta uspoređujem tamno plave nijanse sljedećih marki: Selene, Catrice, OPI i Essie.


Other useful comparisons can be found here.
Ostale korisne usporedbe možete naći ovdje.