Some brand new polishes (Neki brand new lakići II)


Today I present to you a couple of new polishes which I wore over the summer break. Meanwhile I've done some manicures so I'll soon show them because what I'm wearing now, simply does not make sense. My nails are so short that they can not be shorter :) Never mind, they will grow! 

Danas vam predstavljam još par novih lakića koje sam nosila preko ljeta u 'pauzi'. U međuvremenu su nastale još neke manikure pa ću vam uskoro i njih pokazati jer ovo što sada nosim, jednostavno nema smisla. Nokti su mi toliko kratki da kraći ne mogu biti ni pod razno. :) Nema veze, narast će!Golden Rose Galaxy 21 is another example of the sand polish in my collection. I've treated my self with it (and some other shades: D) after I went crazy for a polish from this post. Round bottle of this polish contains10.3 ml of product. The brush is, as I have already mentioned above linked post, very similar to that of the GR Holiday collection. It is flat and only slightly wider at the top. In contrast to the shade 12, this is very nice to apply and needs two coats for a full coverage. It has some resemblance to Catrice very popular Princess, but again they are quite different. Personally, I never had the urge to buy a Princess because everyone was raving about her, but honestly I found no swatch that I'd like. I do not know how, but this polish seamed much different from the Princess and the shade in my bottle looked famously. The base is soft pink and contains a bunch, but really a bunch of golden shimmer. This polish is truly beautiful, but it doesn't look good on me at all. I just doesn't fit my skin tone. Pink with gold shimmer can't look bad, but with my tone pink and gold just get mixed together and I have the impression that that this is a shimmery peach. : / All in all, I'll keep this bottle a little bit more, possibly to give him another chance when I get pale (because this was when I had a bit of a tan), and maybe pass it on. And I must say for the price ... I have not yet received feedback, and I have not even been on the GR stand so I do not know whether this collection is sold in Croatia or what is the price. This time I bought the Galaxy in Bosnia and I paid them even less than shades 12 that I bought in Arizona. According to my bill the price was around 16kn, but at the store has worked a guy who I think maybe even screwed up. Since my dear already rolled his eyes out, I decided to not even check what it is about.

Golden rose Galaxy 21 je još jedan hrapavi primjerak u mojoj kolekciji. Počastila sam se njime (i još nekim nijansama :D) nakon što sam poludjela za primjerkom iz ovog posta. Okrugla valjkasta bočica ovog laka sadrži 10,3 ml proizvoda. Četkica je, kao što sam već u gore linkanom postu spomenula, vrlo slična onoj iz Holiday linije. Lagano je plosnata te samo malo šira pri vrhu. Za razliku od nijanse 12, ova se vrlo lijepo nanosi i potrebna su joj dva sloja za potpunu prekrivenost. Bojom lak malo podsjeća na Catriceovu vrlo popularnu Princezu, ali opet se poprilično razlikuje. Osobno nikada nisam imala poriv kupiti Princezu jer su baš svi pomahnitali za njom, a meni se iskreno niti jedan swatch nije svidjeo. Ne znam kako, ali ovaj mi se lakić uočinio puno drugačijim od Princeze i ta nijansa mi je u bočici izgledala famozno. Baza je nježna roza i sadrži brdo, ali stvarno brdo, zlatnog shimmera. Lak mi je uistinu predivan, ali što je, je - stoji mi kao piletu sise. Jednostavno mi ne paše uz moj ton kože. Roza sa zlatnim shimmeorm ne može izgledati loše, ali uz moj se ton roza i zlatna nekako pomiješaju i imam dojam da gledam neku šućmurastu, shimmerastu breskvu. :/ Sve u svemu, zadržat ću ovaj lak još malo kod sebe, eventualno mu dati još jednu priliku kada budem blijeda (jer je ovo bilo dok sam još imala malo preplanuli ten), a ako ništa, prosljeđujem ga dalje. I moram reći za cijenu... Još nisam dobila povratnu informaciju, a nisam ni bila kod nas na GR štandu pa ne znam ni ima li ove kolekcije kod nas ni kolika joj je cijena. Ovaj sam put Galaxyje kupovala u Fisu u Vitezu i platila sam ih čak i manje od nijanse 12 koju sam kupila u Arizoni. Prema računu mu je cijena bila nekih 16ak kn, ali na blagajni je radio tako neki smotan tip koji je napravio ogroman red i nešto je pipkao i prevrtao pa je onda dodatno provjeravao cijene i mislim da se možda čak zeznuo. Obzirom da mi je dragi već kolutao očima vani, odlučila sam ni ne provjeravati o čemu se radi.


Depend Holographic 2036 is a polish with holo effect. I bought it in Kozmo on a sale. I paid him about 15 kn, while the regular price of Depend holo polishes is 25 kn. I had a difficulties buying this one since I don't like to give much money for the polishes. 25 kn is not much money, but you should take into account that the volume of Depend bottle is only 5ml. But come on, I have purchased it on a sale so I will not complain. By the way, this shade was not the one for which I went, but the one I wanted wasn't there, and this appeared to me as a worthy replacement. It is a bluish-green shade which is quite difficult to define because depending on lighting it looks completely different from what you expect. Holo effect is excellent! It is not as strong as some brands unavailable in Croatia, but it is quite satisfactory. Brush of the polish is classical, nothing special, but certainly does it's job and does not leave a mess that eventually need to be cleaned. What I resent is that he needs hundred of layers. Okay, I'm kidding, but 3-4 layers are neccessary. Varnish is quite thin and less pigmented, but it's nice to apply. With base and top coat that would mean a total of 5 - 6 layers of polish. It seams a lot, but I do not mind. I must admit that this is one of the rare instances where I forgive that because I am really satisfied with it and I'm glad I still decided to purchase. Oh yes, there's a little something I fell like a cold shower, and that is when I ended up with the manicure, I figured that I spent a third of the bottle, and my nails are quite short. Is it good because it will obviously sit around as long as the others, or I'd still like that it does since Kozmo is not near me, I do not know! This assessment is up to you!

Depend Holographic 2036 je lakić s holo efektom. Kupila sam ga u Kozmu na nekom sniženju za koje nisam niti znala dok ga nisam donjela do blagajne. Platila sam ga 15ak kn, dok je regularna cijena Depend holića 25 kn. Jedva sam se nakanila na tu kupovinu jer znate da ne volim za lakove davati mnogo novca. 25 kn nije puno, ali treba uzeti u obzir da je zapremnina Dependove bočice svega 5 ml. No hajd, ja sam prošla poprilično povoljnjo pa se neću žaliti. Inače ova nijansa nije bila ona po koju sam otišla, ali željene nije bilo, a ova mi se učinila kao dostojna zamjena. Radi se plavkasto-zelenoj nijnsi koju je dosta teško definirati jer ovisno o osvjetljnju izgleda potpuno drugačije od onoga što očekujete. Holo efekt je izvrstan! Nije jak kao kod nekih brendova nedostupnih u Lijepoj našoj, ali je sasvim zadovoljavajući. Četkica laka je klasična, ništa posebno, ali itekako dobro odrađuje svoj posao i ne ostavlja nikakav nered koji je na kraju potrebno čistiti. Ono što zamjeram laku je to što mu treba valjda sto slojeva. Dobro, šalim se, ali 3-4 sloja da i to ovisno kako lakirate. Lak je dosta rijedak, ali lijepo maziv. Ne rasipa se po kožici, ali je jednostavno slabije pigmentiran i treba ga lakirati do besvijesti. Kod mene su na nekim noktima 3 deblja, a na nekima 4 tanja sloja - kako se ptrefilo. Uz bazu i TC to bi značilo ukupno 5 - 6 slojeva. Djeluje puno, ali meni ne smeta. Moram priznati da je ovo jedan od rijetkih primjeraka kojima to opraštam jer sam uistinu zadovoljna njime i drago mi je što sam se ipak odlučila na kupovinu. E da, ima još nešto što me malo spustilo na zemlju kao hladan tuš, a to je da kada sam završila s tim silnim lakiranjem, skontala sam da sam potrošila čak trećinu bočice, a nokti su mi kao što vidite prilično kratki. Časna pionirska, eto! Je li to dobro jer mi lak očito neće dugo stajati kao ostali, ili bih ipak voljela da mi stoji na lageru obzirom da mi Kozmo i nije usput, ne znam! Tu procjenu prepuštam vama!


Ados 665 This polish is sitting in my drawer a good year and a half and I've always wanted to make a manicure with it because it's a beautiful shade. Especially since I got nail wheel so it's swatch was constantly before my eyes, but his story was like that of Rimmel Sun Downer, just waiting for a special occasion that never comes. Well, this time I had wedding so I've paired it with lipstick and looked awesome! This is my second Ados that I had the chance to try and I'm not satisfied. I don't like it's pigmentation. It's a classic and pretty dark pink, so I expect good coverage in two coats, but no. I put a third and if you look closely, you will still see the white line of the nail. About the finish of this polish I could not say much, it seems to me as a creme, but behaves slightly jelly. Really something unusual. As the brush, it is totally classic: long, thin and without any special performance. Given that the price Ados varnish is 20 kn for 9 ml, I guess I really have nothing to complain about, but I will because there are cheaper varnishes, larger in size and with quite modernized brushes. As for me, my story with Ados varnish is over. I don't have Kozmo in my area as I've already mentioned (and Ados is sold only in Kozmo) but I know that whenever I get an opportunity I will come to Ados stand and stare at the polishes. I will hardly buy another Ados. Unless I run into some great review. :) So, on the pictures, I have 3 layers Ados nail polish and fast-drying top coat.

Ados 665 Ovaj lakić kod mene stoji, pa brat bratu, dobrih godinu i pol i uvijek sam ga željela nalakirati jer mi se nijansa čini predivna. Pogotovo otkako sam nabavila nail wheel pa mi je swatch stalno pod nosom bio, ali njegova priča je kao ona od Rimmel Sun downera, jednostavno je čekao posebnu priliku koja nikako da dođe. E pa ovaj put sam ga za jednu svadbu uparila s ružem i izgledao je mrak! Inače mi je ovo drugi Ados lak koji sam imala priliku isprobati i nisam baš zadovoljna. Pigmetacija mi je nikakva. Obzirom na jednu takvu klasičnu i prilično tamnu rozu, očekujem dobro prekrivanje u dva sloja, ali ne. Stavila sam i treći i ako malo bolje pogledate, još ćete uvijek vidjeti onu bijelu liniju nokta. O finishu ovog lakića ne bih znala puno reći, izgleda mi totalno creme, ali se ponaša lagano jellasto. Stvarno nešto neobično. Što se četkice tiče, ona je totalno klasična: dugačka, tanka i bez ikakvih posebnih performansi. Obzirom da je cijena Ados lakova 20 kn za 9 ml, pretpostavljam da baš i nemam što prigovarati, ali hoću jer postoje i jeftiniji lakovi, veće mililitraže i s podosta moderniziranijim četkicama. Što se mene tiče, moja priča s Ados lakovima je gotova. Nemam Kozmo u blizini kao što sam već spomenula (a Adosići se prodaju samo u Kozmu) i znam da kada god mi se ukaže prilika ipak zaviriti u njega, stojim ispred Adosovog štanda s lakovima i blejim kao tele u šarena vrata. Ne kažem da opet neću snimati situaciju, ali teško da ću nešto posebno kupovati. Osim ako baš ne naletim na neku svjetsku recenziju. :) Znači, na slici imam bazu, 3 sloja Ados laka za nokte i brzosušeći TC.


I do not know, when I had to choose between these three polishes, Depend would definitely triumphed. For a fairly small money I've purchased a lovely shade and good holo effect. If you love holo polishes and are willing to ignore the shortcomings of this particular polish, definitely get one for yourself. Ados shade is one of my favorite by far. I love those pink-coral tones on my nails, but just something about him is not right. What are your experiences?

: * Until the next post!


Ne znam, kada bih birala između ova tri laka, Depend holić bi definitivno trijumfirao. Za prilično male pare dobila sam lijepu nijansu i dobar holo efekt. Ako volite holo lakiće i voljni ste zanemariti nedostatke ovog primjerka, definitivno si ga nabavite. Ados nijansa mi je jedna od daleko najdražih. Obožavam takve rozo-koraljne tonove na svojim noktima, ali jednostavno mi nešto kod njega ne štima. Kakva su vaša iskustva?

:* do sljedećeg posta!

2 comments:

  1. lakovi su divni ali prvi mi je najdraži jer me podsjeća na jedan P2 koji imam a ja sam fan roze boje i takvih lakova nikad dosta :D

    ReplyDelete
  2. Ovaj Ados mi je prekrasan :)

    ReplyDelete

Thank you for commenting! I appreciate it :)
If you would like we can follow each other - just leave me link and notice that you are following me and I will come to follow you too!